Skip to content

Toegankelijk stemmen in Nederland nog niet overal mogelijk

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Veel mensen met een beperking konden vorige week nog steeds niet zonder obstakels hun stem uitbrengen. Dit meldt het College van de Rechten van de Mens op basis van de meldingen die zij binnen kreeg bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Bij het meldpunt zijn 132 klachten binnen gekomen van mensen met een beperking die problemen hadden bij het uitbrengen van hun stem. Bijna de helft ging over structurele toegankelijkheidsproblemen, zoals te zware deuren of te hoge drempels, het ontbreken van een stemmal voor mensen met een visuele beperking, maar ook over bejegening van stembureaumedewerkers en discussies over het wel of niet toestaan van een begeleider in het stemhokje. De overige klachten waren Corona-gerelateerd en ging over het niet per post mogen stemmen onder de 70 jaar of de afstand naar de stembureaus die op 15 en 16 maart al open waren. Het volledige artikel van het College voor de Rechten van de Mens kun je hier lezen.

De gemeente Tilburg is al een aantal jaren bezig om alle stembureaus goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit doen zij in nauw overleg met Toegankelijk Tilburg. Dit jaar vielen er als gevolg van de Corona-maatregelen een aantal stembureaus af en kwamen er nieuwe locaties bij. De Alu-hallen bleken niet overal even goed toegankelijk, maar de meeste door ons geconstateerde knelpunten kon de gemeente nog dezelfde dag oplossen. De vindbaarheid van de Alu-hallen leidde op één locatie tot problemen.

Dit jaar was het voor mensen met een visuele beperking voor het eerst mogelijk om te stemmen met de stemmal en soundbox. Het Brabants Dagblad was op 15 maart aanwezig toen de eerste mensen hier gebruik van gingen maken. Het stemmen met de stemmal kenden wat opstartproblemen, omdat de stembiljetten als gevolg van de scherpe vouwen niet goed onder de stemmal paste. Gelukkig wist de gemeente Tilburg een aantal ongevouwen stembiljetten te regelen, waardoor de problemen verholpen konden worden en mensen met een visuele beperking alsnog zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Kortom, ook in Tilburg verliep het stemmen voor mensen met een beperking niet overal vlekkeloos, maar grote knelpunten of problemen zijn er niet geweest (of ze zijn niet bij ons gemeld). Binnenkort gaan we met de gemeente de verkiezingen van 2021 evalueren. Mocht je nog toch tegen problemen zijn aangelopen die je nog niet bij ons gemeld hebt, laat het ons dan vooral weten.