Skip to content

Tilburg voor Iedereen

Een netwerk van Tilburgse organisaties die zich inzetten voor een Tilburgse samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daar staan wij voor

Een mooi samenwerkingsverband

Tilburg voor Iedereen is een netwerk van Tilburgse organisaties die een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Organisaties die hierbij betrokken zijn:
Gemeente Tilburg, Zorgbelang Brabant/Zeeland, Oogvereniging Brabant, Stichting Hoormij, NVA regio Noord-Brabant, Amarant, Sociale Raad Tilburg, Reuma Patiëntenvereniging, Toegankelijk Tilburg.

Het netwerk Tilburg voor Iedereen is ontstaan na de ratificatie van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het VN Verdrag Handicap vereist dat mensen met een handicap op alle levensterreinen mee kunnen doen en niet wordt uitgesloten op basis van hun handicap.

Alle organisaties uit het netwerk Tilburg voor Iedereen vinden het belangrijk dat er niet over mensen met een handicap gesproken moet worden, maar met hen. Daarom zijn zij samen de gemeente Tilburg dit initiatief gestart.

Wat doet Tilburg voor Iedereen?

Eind 2017 organiseerden de initiatiefnemers vijf gespreksavonden met ervaringsdeskundigen over meedoen in Tilburg. Ze wilden weten wat er goed gaat en op welke terreinen knelpunten liggen. Ook vroegen zij de deelnemers mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Bijna 200 Tilburgers met een beperking kregen de mogelijkheid om hun verhaal te doen.

De opgehaalde verhalen zijn verwerkt in het Plan van Aanpak Toegankelijkheid van de gemeente Tilburg. 

Ieder jaar organiseren de initiatiefnemers een terugkombijeenkomst. De deelnemers ontvangen informatie over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar én krijgen de gelegenheid om hun ervaringsverhalen / knelpunten te delen.

Daarnaast overleggen de initiatiefnemers een aantal keer per jaar over de voortgang van het plan van Aanpak.