Skip to content

Wie is Toegankelijk Tilburg?

Wij zijn een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in Tilburg. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen. Daar zetten we ons voor in.

Iedereen moet mee kunnen doen in Tilburg. Dat is waar we voor staan.

Toegankelijk Tilburg is een stichting waarbij verschillende patiënten- en belangenorganisaties zijn aangesloten

Bij Toegankelijk Tilburg zijn ongeveer 50 mensen actief. Bijna allemaal werken ze als vrijwilliger. De meesten hebben zelf een beperking. Ze maken gebruik van een rolstoel, lopen met een blindenstok, hebben een hoorapparaat of hebben een niet zichtbare beperking, zoals bijvoorbeeld astma. Hun ervaringen benutten ze om voorlichting te geven over het leven met een beperking en/of of advies te geven over (on)toegankelijke situaties die zij in het dagelijkse leven tegenkomen.

Daarnaast zijn er vier vrijwillige bestuursleden en drie betaalde medewerkers. Allen zetten zich in voor een Tilburgse samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Onze visie

Mensen met een beperking doen mee in de samenleving. Zij kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze  kunnen net als iedereen vrij kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het VN Verdrag Handicap is daarbij het uitgangspunt.

Onze missie

We zetten ons in voor een Tilburgse samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin mensen het leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen, ondanks hun beperking. We geven voorlichting over het leven met een handicap en geven advies over hoe Tilburg nog toegankelijker kan worden.

De 3 uitgangspunten

Samen met partners voor een toegankelijker Tilburg

Maak kennis met het team van Toegankelijk Tilburg

Portretfoto Francis Meulendijks

Francis Meulendijks
Directeur

toegankelijk-tilburg-gerdy-zijlmans

Gerdy Zijlmans
Projectleider Communicatie & Toegankelijkheid

foto van Mirnou

Mirnou Baeten
Projectleider
’t Plenkske

foto Malou Vercammen

Malou Vercammen
Coördinator Scholenproject

Portretfoto Marcel de Weijer

Marcel de Weijer
Ondersteuning scholenproject

Medewerkers

Een klein team van professionals en vrijwilligers is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Toegankelijk Tilburg.

Vrijwilligers

Onze 50 vrijwilligers zetten zich in voor een inclusief en toegankelijk Tilburg. Ze geven voorlichting bij het scholenproject, brengen de toegankelijkheid van Tilburg in kaart, signaleren knelpunten op het gebied van meedoen in Tilburg of denken mee in nieuwe projecten.

Bestuur

Het bestuur van Toegankelijk Tilburg bestaat uit vijf bestuursleden. De functies van secretaris en penningmeester zijn momenteel vacant. De bestuursleden hebben zelf een beperking en/of hebben affiniteit met mensen met een beperking.

Portretfoto Wies Arts

Wies Arts
Voorzitter

Foto Nicolle

Nicolle van Hoof
Secretaris

Tjeerd Timmermans

Tjeerd Timmermans
Penningmeester

Portretfoto René ter Horst

René ter Horst
Lid