Skip to content

Toegankelijk­heid

Toegankelijkheid voor alle Tilburgers

Smalle, volle stoepen waardoor je er niet langs kunt. Hoge drempels of zware deuren waardoor je niet naar binnen kunt. Geen goed toegankelijk toilet, waardoor je niet naar het toilet kunt. Wij werken aan toegankelijkheid voor alle Tilburgers. Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet, chronisch ziek bent of kerngezond, in een rolstoel zit of met een kinderwagen loopt, iedereen profiteert ervan als de stad toegankelijk is.

Meer info over toegankelijkheid in Tilburg

Wheelmap

Wheelmap.org is een website en app waarop toegankelijkheidsinformatie te vinden is over gebouwen, bushaltes, parkeerplaatsen. Je kunt zowel informatie vinden over het gebouw als over het toilet.

We werken hard om over zoveel mogelijk gebouwen toegankelijkheidsinformatie op de website te plaatsen. Momenteel zijn we bezig om alle informatie van onze oude toegankelijkeidswebsite over te zetten naar wheelmap. 

Ook jij kunt na een bezoek van een gebouw zelf informatie toevoegen over de toegankelijkheid. Lukt het niet of heb je hulp nodig, neem dan contact met ons op.

Hoog nood / toegankelijke toiletten

In de Hoge Nood app vind je informatie over (toegankelijke) toiletten bij jou in de buurt.

We werken hard om zoveel mogelijk toiletten in Tilburg op de Hoge Nood app te vermelden. Bezoek je zelf een toilet in Tilburg en staat deze nog niet in de app, dan kun je hem ook zelf toevoegen. Lukt het niet of heb je hulp nodig, neem dan contact met ons op.

De gemeente Tilburg wil graag dat er in alle winkelgebieden binnen 500 meter een (semi-) openbaar toilet te hebben voor mensen met Hoge Nood. Winkeliers en horeca-ondernemers worden gevraagd om hun toilet open te stellen voor mensen die hoge nood hebben.

Wij vinden het belangrijk dat er ook voldoende invalidentoiletten in de stad te vinden zijn. We hebben de bestaande invalidentoiletten in de gemeente Tilburg in kaart gebracht en bekijken samen met de gemeente op welke plekken invalidentoiletten gewenst zijn en wat er voor nodig is om deze toiletten hier te realiseren. 

Subsidies toegankelijke openbare gebouwen

De gemeente Tilburg wil de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking verbeteren. Hiervoor heeft zij een subsidieregeling opgesteld. Deze regeling is bedoeld voor openbare gebouwen in Tilburg die worden gebruikt voor sportactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten en welzijnsactiviteiten.

Een aanvraag voor subsidie kan bij Toegankelijk Tilburg gedaan worden. Voor de beoordeling van de bouwkundige aspecten schakelen wij Zet in. De gemeente beslist uiteindelijk over toekenning van de subsidie.

Toegankelijke openbare gebouwen

Van zoveel mogelijk openbare gebouwen in Tilburg brengen wij de toegankelijkheid in kaart: restaurants, musea, winkels, sporthallen, enzovoort. De eigenaar of beheerder ontvangt van ons een rapportage met onze bevindingen: wat is goed toegankelijk en wat kan verbeterd worden.

We kijken naar toegankelijkheidsaanpassingen voor alle doelgroepen: bezoekers in een rolstoel of met een rollator, bezoekers die blind of slechtziend zijn, slechthorend of doof.

Stemlokalen

Sinds 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen in Nederland toegankelijk zijn. De gemeente Tilburg heeft 70 stemlocaties, waarvan er 29 voldoen aan de landelijke eisen. Bij de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 hebben we de 41 overige locaties bezocht en bekeken in hoeverre deze locaties met kleine aanpassingen toch bruikbaar gemaakt kunnen worden als stemlocatie.

Met bruikbaar bedoelen we dat mensen met een beperking door geringe fysieke aanpassingen van locaties en/of hulp van de stembureaumedewerkers kunnen stemmen.

Ook in 2021 bekijken we samen met de gemeente Tilburg hoe het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zo toegankelijk en veilig mogelijk kan verlopen.


Als gevolg van de Corona-maatregelen kunnen niet alle reguliere stembureaus gebruikt worden. Bij de selectie van de alternatieve locaties hebben wij de gemeente aangeven met welke toegankelijkheidseisen rekening moet worden gehouden. Ook komen er op verschillende locaties Alu-hallen te staan, waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. Deze hallen worden door ons op toegankelijkheid gecheckt.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het in Tilburg voor het eerst mogelijk dat mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Dit kan met behulp van de stemmal.

Toegankelijke openbare ruimte

Stoeptegels die scheef liggen, rateltikkers die niet goed werken, opritjes die voortdurend geblokkeerd worden door geparkeerde auto’s of geleidelijnen waar fietsen op staan. Ook buiten zijn er genoeg obstakels die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking beperken.

Sommige knelpunten zoals een losliggende stoeptegel of een rateltikker kun je zelf melden bij de gemeente via de Fixi – app (voorheen Buitenbeter app). Voor meer informatie kijk op www.fixi.nl. Raakt het probleem niet opgelost of valt het knelpunt niet onder de Fixi – app, laat het ons dan weten. 

Natuurlijk kaarten we ook zelf knelpunten aan. In januari 2020 brachten we samen met de Oogvereniging Brabant de knelpunten voor blinden en slechtzienden in de binnenstad in kaart. We maakten een rapportage en legden deze aan de gemeente voor. De gemeenten heeft op alle punten aangegeven hoe en wanneer zij de knelpunten zouden gaan oplossen.

Bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals de plannen voor het Stadsforum, worden we vanaf het begin van het proces betrokken om mee te denken hoe het Stadsforum ook toegankelijk én veilig gaat zijn voor mensen met een beperking.

Evenementen

In het evenementenbeleid 2019 – 2022 is voor het eerst expliciet opgenomen dat evenementen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Organisatoren moeten bij de aanvraag van de subsidie aangeven hoe zij hiervoor gaan zorgen. Ze krijgen ook het advies om contact op te nemen met Toegankelijk Tilburg bij vragen hierover. Een aantal organisatoren betrekt ons als sinds jaar en dag bij hun evenementen, waaronder de Tilburgse kermis en Festival Circolo.

De Tilburgse Kermis
Al jaren worden we betrokken bij de kermis in Tilburg en denken we mee hoe de kermis nog toegankelijker kan worden voor mensen met een beperking. In 2020 was er, als gevolg van de Corona-maatregelen, een bijzondere editie van de Tilburgse kermis: kleiner en verspreid over verschillende pleinen in Tilburg. Ondanks de korte termijn waarin de plannen aangepast moesten worden, werden we ook bij deze editie betrokken en gevraagd om mee te denken.

Festival Circolo
In 2018 organiseerde Festival Circolo de eerste editie van hun festival vol acrobatiek. Al voor de start van hun festival vroegen ze ons mee te denken over de toegankelijkheid. Het leverde een goed toegankelijk festival op, maar nog niet alles was optimaal.
Net voor de zomer van 2020 werden we weer benaderd door Circolo. Ze gingen, met in achtneming van de Corona-maatregelen, toch een festival organiseren en wilden graag dat we met ze meedachten. Voor de knelpunten van 2018 bleken ze al oplossingen te hebben bedacht. Nu wilden ze de voorstellingen toegankelijker maken door audiodescriptie en ringleiding beschikbaar te maken. Helaas gooide Corona op het laatste moment roet in het eten. De plannen moeten helaas in de kast tot 2021.  

Bekijk evenementenbeleid

’t Plenkske

Maak jouw entree toegankelijk met ’t Plenkske! Eenvoudig en laagdrempelig. ’t Plenkske is een op maat gemaakt oprijplaatje van traanplaat, ontworpen om drempels te overbruggen. Wij meten alles in en betalen de helft van de kosten. Maak je locatie herkenbaar met onze sticker. Ontstaan uit een brainstorm en winnaar van Pitchnight 013.

Meer over ’t Plenkske