Skip to content

Toegankelijkheid is randvoorwaardelijk – Esmah Lahlah

Esmah met een geel bord met de tekst: "Een drempel is een opstapje voor een gelijkwaardig gesprek".

Voor Esmah Lahlah is toegankelijkheid essentieel voor een inclusieve samenleving. Dat dit helaas in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is, weet ze maar al te goed. In haar rol als Tilburgse wethouder voor diversiteit en inclusie zet ze zich in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en ertoe doet. ‘We moeten er niet alleen voor zorgen dat mensen diversiteit als kracht zien, maar ook dat we niemand buitensluiten.’ Dit is Esmah’s verhaal.

Voor iedereen

Als wethouder ziet Esmah het als haar taak om te sturen op een toegankelijke en inclusieve maatschappij. Maar ook binnen de gemeente is het van belang om ieders stem te laten gelden. ‘Als overheid moet je voor iedereen zijn. Maar het wordt lastig om je in te leven in iedere situatie als je eigen organisatie geen diverse samenstelling heeft. Daar ligt óók de kracht van diversiteit. Dat je problemen kunt signaleren omdat je er als organisatie mee bekend bent.’ Voor Esmah is het daarnaast ook heel fijn dat er veel contact is tussen de gemeente en organisaties als Toegankelijk Tilburg. ‘Ik leer hier zoveel van. Toegankelijk Tilburg is niet alleen van belang om kennis over te dragen en verhalen te vertellen, maar ook om kritiek te leveren wanneer het niet goed gaat. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.’

Frustratie

Hoewel er in Tilburg al veel goede stappen worden ondernomen, is het nog een hele klus om de stad voor iedereen drempelloos te maken. ‘Bij de lancering van ’t Plenkske zag ik hoe moeilijk het is voor rolstoelgebruikers om van doodnormale faciliteiten gebruik te maken. Naar het toilet gaan kan op veel plekken niet eens. Ik schrok daar zó van. Je zou toch niet moeten vechten voor iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn?’ Hoewel Esmah de positieve insteek waardeert waarmee Toegankelijk Tilburg de discussie over toegankelijkheid aangaat, heeft ze ook begrip voor de frustratie die heerst onder mensen met een beperking. ‘Het is toch bizar dat je alles lief moet vragen, omdat je anders stuit op onbegrip. Het gaat echt om basisprincipes. Je mag daar echt verontwaardigd of boos over zijn!’

Iedereen telt mee

Het vergroten van het inlevingsvermogen kan daarbij een krachtig tegengif zijn. ‘Ik denk dat het heel erg helpt om anderen te laten zien en voelen wat het met je doet als je drempels ervaart. En dat we kritisch naar onszelf mogen kijken en elkaar aanspreken op het moment dat het minder goed gaat.’ We moeten daarbij voorkomen om te denken vanuit een heersende norm, stelt Esmah. ‘Ik geloof echt dat diversiteit ons rijker maakt. Het is mijn drijfveer om mensen in te laten zien dat we daar optimaal gebruik van moeten maken. Zodat we toebewegen naar een samenleving waarin echt iedereen telt.’

Esmah met een geel bord met de tekst: "Een drempel is een opstapje voor een gelijkwaardig gesprek".
Tekst Toffey, Foto Seye Cadmus