Skip to content

Toegankelijke toiletten in Hoge Nood-app

Logo HogeNood

In de HogeNood-app kun je terugvinden waar het voor jou dichtstbijzijnde toilet is. Ook is hier informatie te vinden of er een toegankelijk toilet/invalidentoilet aanwezig is. Echter niet ieder toegankelijk toilet is hetzelfde en is daardoor ook niet voor iedereen bruikbaar. Samen met HogeNood hebben we nagedacht over hoe we deze informatie beter kunnen toespitsen op de gebruiker. Inmiddels zijn de eerste ideeën uitgewerkt. Voordat we onze ideeën daadwerkelijk gaan implementeren in de app willen we deze voorleggen aan een grote groep gebruikers middels bijgevoegde vragenlijst: https://forms.office.com/e/XnHhk7xgXi 

We hopen dat heel veel mensen de vragenlijst zullen invullen.