Skip to content

Toegankelijk Tilburg test nieuwe drukknoppen

Speciale drukknop voorzien van braille

In Tilburg zijn het afgelopen jaar bij ongeveer 10 kruispunten speciale drukknoppen toegepast, in het kader van een meer inclusieve stad. Doel van de drukknop is om de oversteek bij verkeerslichten makkelijker en comfortabeler te maken voor mensen met een auditieve, visuele of motorische handicap en ouderen.


De drukknop beschikt hiervoor over extra functies. Dit betreft:
• braille tekens aan de zijkant om de slechtziende of blinde voetganger extra informatie te geven over de oversteek.
• een trilfunctie: de drukknop trilt  zodra de oversteek groen licht krijgt.
• een tweede drukknop om een langere groentijd aan te vragen.
• Naast deze functies beschikt de drukknop over een geïntegreerde rateltikker waarvan het geluidsniveau afhankelijk is van de hoeveelheid omgevingsgeluid.

Gemeente Tilburg heeft aan Goudappel BV gevraagd een gebruikersonderzoek te doen naar de inclusieve drukknop en te kijken of deze de gewenste meerwaarde levert. Zodoende is Toegankelijk Tilburg benaderd met de vraag of onze vrijwilligers hieraan deel wilden nemen. In juni vond dit gebruikersonderzoek plaats met 8 vrijwilligers. Op 8 kruispunten is een inventarisatie gemaakt. Onder andere op basis van de gesprekken met ons en de wandelinterviews is inzicht verkregen in de ervaringen, overwegingen en het gedrag van bewoners uit de specifieke doelgroepen met betrekking tot toegankelijkheid van de stad en de rol van de inclusieve drukknoppen daarin.


De voorzichtige conclusie is dat een aantal functies op prijs worden gesteld, met name langere oversteektijd. De gekozen oplossing middels de inclusieve drukknop lijkt niet het meest geschikt te zijn. Gemeente Tilburg gaat zich beraden over de toekomst van deze drukknop en zich oriënteren op andere oplossingen.