Skip to content

Toegang tot hulpmiddelen in recht op persoonlijke mobiliteit

Scootmobiels op een rij

Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap. Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over “toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit”.

Gebruik je een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets of auto? Of maak je gebruik van Valys of de regiotaxi, dan willen de Vereniging Inclusie Nederland en het College voor de rechten van de Mens graag weten welke knelpunten je hierbij ervaart. Door het invullen van de vragenlijst kun jij je ervaringen delen.

Het recht op persoonlijke mobiliteit staat beschreven in artikel 20 van het VN-verdrag. Dit recht houdt in dat je op het tijdstip en op de wijze van jouw keuze van A naar B moet kunnen komen tegen een betaalbare prijs. Ook als dat moeilijk is vanwege een beperking. De overheid moet waarborgen dat iedereen zich met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid kan verplaatsen. Hulpmiddelen kunnen nodig zijn om van dit recht te genieten. In lid b van artikel 20 staat dat je dan “toegang moet hebben” tot die hulpmiddelen. De overheid moet zorgen dat die hulpmiddelen jou ter beschikking staan tegen een betaalbare prijs.

Naar aanleiding van de inventarisatie van deze knelpunten bepaalt het College voor de Rechten van de Mens