Skip to content

SCP: Toegankelijkheid en meedoen nog steeds geen vanzelf-sprekendheden

rolstoel

Op 14 juli ratificeerde Nederland het VN Verdrag Handicap, gericht op gelijke kansen voor mensen met een handicap. Helaas concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in haar rapport “Lang niet toegankelijk” dat een samenleving waarin iedereen mee kan doen nog lang geen vanzelfsprekendheid is.

De oorzaak ligt niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen, bejegening, het verkrijgen van hulpmiddelen en financiële middelen. Niet alleen lokale overheden en publieke organisaties hebben hierin een verantwoordelijk. Er mag ook zeker gekeken worden naar het bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel.

Lees hier het artikel van het Sociaal Cultureel Planbureau.