Skip to content

Nieuwe stadswinkel niet goed toegankelijk

stadswinkel

Nog voor de opening van de nieuwe stadswinkel mochten we een bezoek komen brengen om de toegankelijkheid te beoordelen. Helaas hebben we moeten constateren dat 7 van de 8 invalidentoiletten niet voldoen aan de eisen en hierdoor slechts beperkt bruikbaar zijn.In het ontwerpproces hebben we verschillende malen aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid. Ook heeft een bouwkundig adviseur meermaals op deze knelpunten gewezen.

Wij vragen ons af hoe het kan dat je een volledig gestript gebouw kunt hebben waarbij je de mogelijkheid hebt om alle ruimtes opnieuw in te tekenen, je de kennis hebt over de afmetingen van een toegankelijk toilet, je meerdere malen een rapportage ontvangt met toegankelijkheidsaanbevelingen én dat het je dan toch lukt om een ontoegankelijk toilet op te leveren. Hoe belangrijk is toegankelijkheid dan werkelijk voor gemeente Tilburg?

We hebben hierover een brief naar het College van B&W en de gemeenteraad gestuurd.

Ook de pers heeft het verhaal inmiddels opgepikt: Woede over nieuwe Tilburgse stadswinkel: ‘Toegankelijkheid voor rolstoelers erg slecht’ | Tilburg | bd.nl