Skip to content

Jannes Ligtenberg met pensioen

Jannes wordt toegesproken door de voorzitter.

Na bijna 25 jaar directeur te zijn geweest, heeft Jannes Ligtenberg op 2 juni afscheid genomen van Toegankelijk Tilburg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle vrijwilligers heeft hij teruggekeken op belangenbehartiging voor mensen met een beperking in Tilburg.

In de begin jaren was er vooral de strijd om het belang van een toegankelijke samenleving onder de aandacht te krijgen. Nieuwbouw werd ontoegankelijk overgeleverd, waarna er achteraf aanpassingen gedaan moesten worden. Tot frustraties van onze achterban én de gemeente. De strijd was niet voor niks. Steeds vaker kreeg Toegankelijk Tilburg al bij nieuw- en verbouwplannen een voet tussen de deur. De ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaf hier nog een extra zetje aan.

Naast toegankelijkheid zette Jannes zich ook in voor arbeidsparticipatie- en armoedevraagstukken en natuurlijk de Wmo. Jarenlang nam hij deel aan het platform Sociale Zekerheid en de Regionale Adviesraad Werk en Participatie. Zij gaven beiden aan de kennis en bevlogenheid van Jannes enorm te gaan missen.

Jannes was een enorm betrokken en bevlogen directeur met hart voor zijn mensen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor een toegankelijk en inclusief Tilburg. We wensen hem en zijn vrouw een mooie en gelukkige toekomst.