Skip to content

Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 opende het College voor de Rechten van de Mens het meldpunt “Onbeperkt Stemmen”. Afgelopen week publiceerde zij hun eindrapport met aanbevelingen om het stemmen bij de volgende verkiezingen nog toegankelijker te maken.

Bij het meldpunt zijn in totaal 139 klachten binnengekomen, waarvan er 69 ging over de Corona maatregelen, zoals het niet per brief mogen stemmen onder de 60 en het niet Corona-proof inrichten van de stemlokalen. De overige meldingen gingen voornamelijk over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en de stembiljetten en het niet toestaan van hulp in het stemhokje.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt formuleerde het College vier adviezen:

  1. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het inrichten en testen van de stemlokalen
  2. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het ontwerpen en testen van nieuwe stembiljetten
  3. Laat gemeenten de regels goed uitleggen aan de vrijwilligers in de stembureaus
  4. Blijf andere manieren om te stemmen onderzoeken

Wil je meer lezen over de eindresultaten, de conclusies en de adviezen, klik dan hier voor het volledige artikel.