Skip to content

WMO signalen

De juiste zorg en ondersteuning

Soms verloopt het aanvragen van zorg, ondersteuning of hulpmiddelen niet naar wens, is de wachttijd voor een intake te lang of levert een herindicatie problemen op. We verzamelen signalen en knelpunten over het krijgen van de juiste zorg, hulpmiddelen en ondersteuning en bespreken deze met de gemeente, zorgaanbieder en/of hulpmiddelenleverancier.