Skip to content

Werk en inkomen

Werk en inkomen voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat Tilburgers met een beperking of chronische ziekte een (betaalde) baan kunnen hebben die past bij hun mogelijkheden en waar aandacht/begrip is voor hun beperking. Wanneer betaald werk niet mogelijk is, moeten er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, zoals beschutte of begeleide werkplekken, vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding.

Tilburgers met een beperking of een chronische ziekte mogen niet worden buitengesloten door armoede. Wij vinden het belangrijk dat zij voldoende en gezonde voeding, kleding, huisvesting en medicatie kunnen betalen. Waar nodig moeten Tilburgers met een beperking financiële hulp krijgen. Wij willen dat mensen met een beperking of chronische ziekte de hulp en begeleiding krijgen die nodig is om zorgen- en schuldenvrij te kunnen leven.

We nemen deel aan het platform Sociale Zekerheid Tilburg en de regionale adviesgroep werk en participatie, waarin we op komen voor de belangen van Tilburgers met een beperking. We verzamelen  signalen en knelpunten op het gebied van werk en inkomen en bespreken deze in de verschillende werkgroepen.