TOG wordt Toegankelijk Tilburg

logo Toegankelijk Tilburg

Met ingang van 1-1-2023 gaat het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) verder onder een nieuwe naam: Toegankelijk Tilburg.

Onder deze nieuwe naam blijven we ons inzetten voor onze missie: en toegankelijk Tilburg, waarin iedereen mee kan doen ongeacht zijn of haar beperking. We geven gevraagd en ongevraagd advies over de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de sociale toegankelijkheid: hoe zorg je ervoor dat mensen met een beperking zich ook welkom voelen. Daarnaast werken we aan bewustwording door het geven van voorlichting op basisscholen in Tilburg. We organiseren ook ervaringsrondes door de stad, waarbij deelnemers de toegankelijkheid van de stad zelf kunnen ervaren.

Benieuwd naar wat we nog meer (blijven) doen om Tilburg toegankelijk te maken. Kijk dan op onze website: www.toegankelijktilburg.nl

Een nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo. Voor de mensen die het logo niet kunnen zien, volgt hier een korte omschrijving: Het logo bestaat uit twee spraakwolkjes. Links staat een blauwe spraakwolk met de tekst “Toegankelijk Tilburg”. Schuin onder dit spraakwolkje staat rechts een geel spraakwolkje met de tekst: “Met elkaar, voor Iedereen”.