Toegankelijk stemmen in Nederland nog niet overal mogelijk

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Veel mensen met een beperking konden vorige week nog steeds niet zonder obstakels hun stem uitbrengen. Dit meldt het College van de Rechten van de Mens op basis van de meldingen die zij binnen kreeg bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Bij het meldpunt zijn 132 klachten binnen gekomen van mensen met een beperking die problemen hadden bij het uitbrengen van hun stem. Bijna de helft ging over structurele toegankelijkheidsproblemen, zoals te zware deuren of te hoge drempels, het ontbreken van een stemmal voor mensen met een visuele beperking, maar ook over bejegening van stembureaumedewerkers en discussies over het wel of niet toestaan van een begeleider in het stemhokje. De overige klachten waren Corona-gerelateerd en ging over het niet per post mogen stemmen onder de 70 jaar of de afstand naar de stembureaus die op 15 en 16 maart al open waren. Het volledige artikel van het College voor de Rechten van de Mens kun je hier lezen.

De gemeente Tilburg is al een aantal jaren bezig om alle stembureaus goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit doen zij in nauw overleg met Toegankelijk Tilburg. Dit jaar vielen er als gevolg van de Corona-maatregelen een aantal stembureaus af en kwamen er nieuwe locaties bij. De Alu-hallen bleken niet overal even goed toegankelijk, maar de meeste door ons geconstateerde knelpunten kon de gemeente nog dezelfde dag oplossen. De vindbaarheid van de Alu-hallen leidde op één locatie tot problemen.

Dit jaar was het voor mensen met een visuele beperking voor het eerst mogelijk om te stemmen met de stemmal en soundbox. Het Brabants Dagblad was op 15 maart aanwezig toen de eerste mensen hier gebruik van gingen maken. Het stemmen met de stemmal kenden wat opstartproblemen, omdat de stembiljetten als gevolg van de scherpe vouwen niet goed onder de stemmal paste. Gelukkig wist de gemeente Tilburg een aantal ongevouwen stembiljetten te regelen, waardoor de problemen verholpen konden worden en mensen met een visuele beperking alsnog zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Kortom, ook in Tilburg verliep het stemmen voor mensen met een beperking niet overal vlekkeloos, maar grote knelpunten of problemen zijn er niet geweest (of ze zijn niet bij ons gemeld). Binnenkort gaan we met de gemeente de verkiezingen van 2021 evalueren. Mocht je nog toch tegen problemen zijn aangelopen die je nog niet bij ons gemeld hebt, laat het ons dan vooral weten.

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Iedereen moet kunnen stemmen

Het College voor de rechten van de mens heeft het meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen hier hun ervaringen delen over de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezingen. Via de link mensenrecht.nl/stemmen kunnen mensen met een beperking zowel hun positieve als hun negatieve ervaringen delen. Ook kunnen verbetersuggesties gedeeld worden. Het meldpunt is open tot en met woensdag 24 maart.

Mocht u positieve of negatieve ervaringen hebben over de toegankelijkheid van het stemmen in Tilburg, dan horen we dit graag. Alle signalen nemen wij mee in de evaluatie met de gemeente.

Eerste stemmen met de stemmal vanochtend uitgebracht in Tilburg

Karin Hoefmans neemt stemmal in gebruik.

De komende drie dagen is het voor mensen met een visuele beperking mogelijk om geheel zelfstandig hun stem uit te brengen in stemlokaal Lucebert aan de Schouwburgring. Onder toeziend oog van de lokale pers maakten Marieke Kooijmans en Karin Hoefmans van de Oogvereniging Brabant hier vanochtend gebruik van. Zowel voor de stemmers als voor de stembureau-medewerkers was het werken met de stemmal even wennen, maar na wat opstartproblemen, kon iedereen zelfstandig zijn stem uitbrengen. 

Marieke en Karin zijn enorm blij dat het nu ook in Tilburg kan. Marieke: “ Bij de Provinciale Statenverkiezingen twee jaar geleden moest ik nog naar Veldhoven om met de stemmal te kunnen stemmen. Nu kan het gelukkig ook in mijn eigen gemeente. Fijn, dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan ons verzoek.” 

Waarop Karin aanvult: “Toen ik hoorde dat ik er in Tilburg met de stemmal gestemd kon worden, heb ik meteen een kiespas aangevraagd. Ik hoop dat heel veel mensen hier gebruik van zullen maken en dat we voortaan bij alle verkiezingen kunnen stemmen met de stemmal”. 

Het Brabants Dagblad besteedde in de krant van 16 maart uitgebreid aandacht aan het stemmen met de stemmal en de opstartproblemen die dit met zich mee bracht. Het stembiljet bleek door de scherpe vouwen in het papier niet goed in de stemmal te passen. De gemeente heeft ons laten weten dat er op 16 en 17 maart ongevouwen stembiljetten beschikbaar zijn, zodat mensen met een visuele beperking geheel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. De opstartproblemen behoren daarmee definitief tot het verleden.

Wat zeggen de partijprogramma’s over mensen met een beperking?

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Inclusie, meedoen, gelijke kansen, voorkomen van uitsluiting en in sommige gevallen zelfs het VN Verdrag Handicap. In de meeste programma’s van de politieke partijen komen deze termen wel terug. Maar in hoeverre maken de partijen zich echt hard voor mensen met een beperking.

IederIn, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, heeft alle partijprogramma’s naast elkaar gelegd. Hun belangrijkste conclusies lees je hier.