lettergrootte: + -

VERVOER

Wanneer u een bepaald gebouw wilt bezoeken, kan het voor u ook belangrijk zijn om te weten of u er kunt komen per trein, bus, regiotaxi of met eigen vervoer. In deze rubriek hebben we de algemene informatie hierover op een rijtje gezet.

 

Met de trein

Wanneer u per trein Tilburg wilt bezoeken of verlaten, dan zijn er drie mogelijkheden: Tilburg Centraal Station, Station Tilburg Universiteit en Station Tilburg Reeshof.

Centraal Station

Dit is het enige station in Tilburg, waar assistentie wordt verleend. (voor informatie zie: reizen-met-een-functiebeperking. Het station ondergaat tot eind 2016 een grote verbouwing. Hierdoor kan er hinder ontstaan, maar in principe blijft de toegankelijkheid gewaarborgd. Er is een grote goederenlift in gebruik genomen, waar met assistentie gebruik van gemaakt kan worden. Dit dient aan de balie aangevraagd te worden. Voor visueel gehandicapten zijn er geleidelijnen en markeringen op het station zelf, maar niet naar de bushaltes. Op perron 1 is een invalidentoilet aanwezig. Daarnaast kunnen perron 2 en 3 alleen over spoorrails bereikt worden, met assistentie. Voor meer informatie over de vorderingen van de verbouwing zie: www.ns.nl

Tilburg Universiteit

Op Station Tilburg Universiteit is er geen verlening van assistentie. Het is wel goed toegankelijk. De bus stopt in een tunnelbak, waardoor u 4 meter hoogte moet overbruggen. Aan de westzijde (komende met lijn 2 vanaf de Westermarkt) is een open trap, die niet is gemarkeerd. Wel zijn er geleidelijnen van bushalte naar station. Aan de oostzijde (komende met lijn 2 vanaf Centraal Station) zijn twee liften naar de perrons. U dient een gevaarlijk fietspad over te steken. Met eigen vervoer of (regio)taxi komt u op de juiste hoogte aan.

Tilburg Reeshof

Bij aankomst met eigen vervoer of (regio)taxi komt u aan op straatniveau, waarna het geen probleem oplevert het perron te bereiken. De hoogteverschillen naar het perron worden overbrugd met goede hellingbanen. Als u met de bus reist, moet u een hoogteverschil van zo'n 4,5 meter overbruggen, omdat de bushalte zich in een tunnelbak bevindt. Dit kan via de trap of via een 80 meter lange hellingbaan. Beiden vergen nogal wat inspanning.
Het station is goed voorzien van geleidelijnen.

 

Met de bus.

Bussen.

Sinds eind 2014 rijdt in Tilburg Arriva. De bussen voldoen aan de Europese richtlijnen van toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat in principe iedereen gebruik moet kunnen maken van de bus. Het belangrijkste obstakel is de keuze voor een handmatig bediende uitklapbare plaat ter overbrugging van hoogteverschil. Om die te bedienen is hulp nodig van een persoon met een goede armfunctie. De bussen zijn voorzien van een goed leesbaar display en de haltes worden omgeroepen. Zie voor de dienstregeling: www.arriva.nl

Bushaltes.

In Tilburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het toegankelijk maken van de bushaltes. 80 % van de haltes is aangepast, waarmee zo’n 95 % van de reizigers wordt bereikt. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het busvervoer in Tilburg een stuk vergroot, maar dient men zich voorlopig van te voren goed op de hoogte te stellen of de haltes die men wil gebruiken aangepast zijn. Hiervoor is de volgende website te raadplegen; nl.haltescan.nl Deze site is matig gebruiksvriendelijk en het is onduidelijk hoe actueel de informatie is. De aangepaste haltes zijn voorzien van opritten en geleidelijnen. Daarnaast zijn deze haltes voorzien van een dynamisch reizigersinformatiesysteem, wat betekent dat op een display de vertrektijden c.q. de vertraging van de komende bussen te zien is. Helaas functioneert dit systeem sinds eind 2014 zeer gebrekkig, maar in de loop van 2015 dienen de problemen opgelost te zijn.  

 

Regiovervoer Midden-Brabant

Een andere tak van het openbaar vervoer is de regiotaxi. Van dit deur-tot-deur-vervoer kan iedereen gebruik maken, waarbij mensen met een wmo-Regiotaxipas tegen een gereduceerd tarief en volgens aangepaste wijze vervoer kunnen regelen. Zie voor informatie regiovervoermiddenbrabant.nl/.

 

Parkeren in de stad.

Gehandicaptenparkeerkaart

Onderscheiden worden; een bestuurderskaart en een passagierskaart.
Deze gelden voor een motorvoertuig op meer dan twee wielen en voor brommobielen.

U kunt er voor in aanmerking komen als u:

Daarnaast kunt u in uitzonderlijke gevallen, volgens de zgn. hardheidsclausule, in aanmerking komen op basis van zwaarwegende aantoonbare beperkingen anders dan een loopbeperking.

Voor een aanvraagformulier kunt u zich wenden tot de parkeerbalie op tel. 013 - 213 13 13.

Gebruiksmogelijkheden.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie en mag gebruikt worden op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
In Nederland gelden de volgende bepalingen:

Voor de gemeente Tilburg gelden de volgende bepalingen omtrent parkeren, tijdsduur en betalen:
Op de gehandicaptenparkeerplaatsen is het gratis parkeren en geldt geen maximale tijdsduur, tenzij anders vermeld.
Op een standaard parkeerplaats dient men ook met een gehandicaptenparkeerkaart te betalen en geldt ook de eventuele maximale tijdsduur.

Overzicht invaliden parkeerplaatsen binnenstad

Een pdf met een overzicht van de invaliden parkeerplaatsen binnenstad.

Een overzicht van de invaliden parkeerplaatsen binnenstad in Google street view.

De informatiepagina van de gemeente Tilburg m.b.t. de parkeergarages, met informatie over openingstijden en parkeertarieven: www.tilburg.nl.