lettergrootte: + -

UITLEG

Een gebouw is optimaal toegankelijk als:
"Mensen met een handicap zelfstandig en gelijkwaardig aan mensen zonder een handicap een gebouw kunnen gebruiken"

Dit ideaal van volledige toegankelijkheid is helaas voor veel gebouwen geen realiteit. Dat wil niet zeggen dat veel gebouwen voor mensen met een handicap onbruikbaar zijn.
Op deze website beschrijven we de mate van toegankelijkheid, zodat mensen voor zichzelf kunnen bepalen of ze van een gebouw gebruik kunnen maken. Daarbij hanteren we een aantal pictogrammen(*).
Een pictogram wordt toegekend, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld.
Voldoet iets niet helemaal aan de voorwaarden, dan krijgt het wel een pictogram met een uitleg over de specifieke situatie.
Het ontbreken van een pictogram betekent dat het niet voldoet.

(*) Deze pictogrammen zijn ontwikkeld door BTB-bouwadvies in samenspraak met het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties.

 

Invalidenparkeerplaats aanwezig Invalidenparkeerplaats aanwezig

Deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
- De parkeerplaats is gereserveerd voor mensen met een handicap.
- Deze is vlakbij de ingang < 200 m.
- Vrije ruimte minimaal 3,5 x 6 m.
- Goede vlakke ondergrond.

Object volledig toegankelijk Object volledig toegankelijk

Alle ruimtes zijn bereikbaar en toegankelijk:
- Obstakelvrij toegangspad van min. 90 cm. breed.
- Drempels max. 2 cm.
- Deuren min. 85 cm. breed.
- Gangen min. 120 cm. breed (bij versmallingen min. 90 cm.).
- In ruimtes een draaicirkel van min 150 cm.
- Indien verdiepingen, een lift van min. 110 x 140 cm.
- Indien hellingbaan, dan voldoet deze aan minimale eisen.

Object gedeeltelijk toegankelijk Object gedeeltelijk toegankelijk

Sommige ruimtes voldoen aan bovenstaande eisen, Eén of meerdere niet. Dit wordt, waar mogelijk, aangegeven.

Object en voorzieningen volledig bruikbaar Object en voorzieningen volledig bruikbaar

- Het object is bruikbaar voor de functie(s) die het heeft.
- Een aantal wezenlijke voorzieningen is bruikbaar.

Object en voorzieningen gedeeltelijk bruikbaar Object en voorzieningen gedeeltelijk bruikbaar

- Het object is niet voor alle functies bruikbaar die het heeft.
- Eén of meerdere wezenlijke voorzieningen zijn niet bruikbaar.

Invalidentoilet aanwezig Invalidentoilet aanwezig

Dit voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Naar buiten draaiende deur met een horizontale beugel op een hoogte tussen 90-120 cm.
- Vrije ruimte vóór toiletpot min.120 cm.
- Vrije ruimte naast toiletpot min. 90 cm.
- Minimale draaicirkel van 150 cm.
- Opklapbare beugels van min. 90 cm lang.
- De toiletpot steekt minimaal 70 cm uit achterwand.
- Hoogte toiletpot min. 46 cm.
- Onderrijdbare wastafel.
- Een goed werkend alarm.

Voorzieningen voor slechthorenden/doven aanwezig Voorzieningen voor slechthorenden/doven aanwezig

Voorzieningen voor slechthorenden/doven aanwezig, maar niet akkoordVoorzieningen voor slechthorenden/doven aanwezig, maar niet akkoord

Voorzieningen voor slechtzienden/blinden aanwezig Voorzieningen voor slechtzienden/blinden aanwezig

Rookvrij gedeelte in belangrijke ruimtes aanwezig Rookvrij gedeelte in belangrijke ruimtes aanwezig

Rolstoel beschikbaar Rolstoel beschikbaar

attentie Het voldoet niet aan de voorwaarden, maar er is wel iets over te melden.

 

Verzamelen van de gegevens

Alle gegevens die hier getoond worden, zijn opgetekend door speciaal hiervoor getrainde (vaak ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij hebben het betreffende object bezocht om de gegevens te verzamelen. Zij hebben gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst, ontwikkeld door het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT). De verkregen informatie is vertaald naar de data op deze website.
Mocht u ervaringen hebben die niet overeen komen met wat op deze site wordt getoond, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt (via de knop 'Reactie').